ANDROSZ ÉS GÜNÉ
Egyforma és másforma


BÁZIS | ÚJNŐKORSZAK |  LÁNYLEGÉNY |  NŐI BESZÉLY |  INTERMENTALITÁS |  PUBLIKÁCIÓK |

 |  A R A NY A NY Á K  |   R E N E SZ E Á N SZ  |  K A N T   É S   A   F É L F O R D U L A T  |  M A CS Ó   M O S Ó N Ő  |
 |  A N D R O SZ   É S   G Ü N É  |Megjelent: Nagyítás, 2010/II/31.

- részlet


A XIX. század derekán elhangzott (Alfermann), hogy az egyenlőségelvű társadalmakban a nemi szerepek nem lehetnek kizárólagosak, vagyis férfias tevékenységet végző nők, és nőies tevékenységet végző férfiak alkotják a közösségeket. Az egyén mint mentális androgün, váltogathatja szociálpszichológiai szerepeit, miközben biológiai neme állandó marad.

Az elmélet homályos pontja, hogy e komplementer kombinációban hogyan összegződnek a férfias és a nőies vonások. Példaként egy korabeli érvelés: az egyén már nem csak férfi, vagy csak női szemmel látja a világot, és ekképpen kialakult attitűdje mentes a korábban egyik vagy másik fél számára kötelezően előírt viselkedési formáktól.

Csaknem száz évvel később másikok (pl. Todorov) etikai szempontból közelített a kérdés felé. Ő egyazon emberben fellelhető emberpárt tekintette teljesnek, és azt állította, nem véletlen, hogy az emberi faj kétféle nemmel rendelkezik, s egyik a másik nélkül hiányos. Megjegyezte, hogy a férfit a benne rejlő nőiesség menti meg a rossztól, és a férfiak egymás közötti alpári viselkedése és erőszakossága visszatetszést kelt.

A XX. század végére a férfi és női tulajdonságjegyek cseréjének témájában radikális elgondolások születtek. Egy amerikai filozófusnő (Trebilcot) megalkotta az egyszerű androgínia (monoandrogínia) és a többes androgínia (polyandrogínia) fogalmát. Előbbi szerint minden egyénnek fejlesztenie kell magában a hagyományosan férfi és női szerepekhez kapcsolódó pozitív tulajdonságokat, hogy azok keveredésével újonnan kialakult személyiségtípust hozhasson létre.

A többes androgínia viszont - az egyféle ideáltípus kialakításával ellentétben - nem követendő típusjegyeket ír elő, hanem a választás feltétlen szabadságát hangsúlyozza. A paradigmakövetéshez rendelkezésre álló források ez esetben is bizonytalanok, s néhol olyan túlkapásokból állnak, melyekben a nemiség megválasztásának kérdését elhanyagolható kérdésnek tekintik.


Az elmélet megalkotói figyelmen kívül hagyták, hogy a nők és férfiak többsége nem a szabad választás lehetőségével élve, a divatparadigmáknak megfelelendő mozdult ki a tradicionális sztereotípiákból, sokkal inkább a társadalmi strukturálódás és a megélhetési körülmények változása miatt. Az igazodás az érvényesülés feltételévé vált, miközben a többség úgy érzi, született biológiai nemét semmiképpen sem változtatná meg.Irodalom

Alfermann, Dorothee: Maskulinität/Femininität versus Androgynie. In K.F.Wessel - H.A.G. Bosinski: Interdisciplinäre Aspekte. 1992.

Habermas, Jürgen 1994. Válogatott tanulmányok. Budapest, Atlantisz.

Kovács János Mátyás: A magyar közgazdasági gondolkodás nyugatosodásáról. In Kovács János Mátyás (szerk.): A zárva várt Nyugat. Kulturális globalizáció Magyarországon. 2000/Sík Kiadó, 2002.

Lee, Diana: "Androgyny becoming global?" Uniorb.com. Archived from the original on 26 December 2010.

Nagl-Docekal, Herta 2006. Feminista filozófia. Budapest, Áron Kiadó.


SZÓ-ZENE-KÉP BÁZIS


ÚJNŐKORSZAK |  LÁNYLEGÉNY |  NŐI BESZÉLY |  INTERMENTALITÁS |  PUBLIKÁCIÓK |
INTERMENTALITAS 2003-2018 | Minden jog fenntartva! | All rights reserved!