PUBLIKÁCIÓK

Szemelvények megjelent cikkekből, könyvekből, előadásokból

BÁZIS | ÚJNŐKORSZAK |  LÁNYLEGÉNY |  NŐI BESZÉLY |  INTERMENTALITÁS |  PUBLIKÁCIÓK |

 |  A R A NY A NY Á K  |   R E N E SZ E Á N SZ  |  K A N T   É S   A   F É L F O R D U L A T  |  M A CS Ó   M O S Ó N Ő  |
 |  A N D R O SZ   É S   G Ü N É  |


A nők és férfiak mentalitásának változása a matriarchátus idejétől megfigyelhető. A filozófiatörténet meghatározó alakjai is többnyire alig tértek ki a nők helyzetének taglalására, mivel nagyjából olyan természetes és változatlan állandónak gondolták a női nem besorolását, mint a Nap és a Föld létezése vagy az éjszakák és nappalok váltakozása, vagy az állatok jelenléte. A változatlanságot úgy képzelték, hogy az előzőleg kiosztott rendnek megfelelően teljesítsék a rájuk szabott szerepköröket.

A meghatározó gondolkodók közül néhányan - Platón, Arisztotelész, Aquinói Szent Tamás, Kant, Nietzsche, Hegel, Tönnies, Weber stb. - részletesebben megemlékeztek a nőkről, és tudatosan vagy sem, szerepük behatárolásával az androcentrikus világkép felállításán, illetve megerősítésén munkálkodtak.

A tömegek részére mintaként közvetített kép felülírta az attól eltérő elgondolásokat, és a társadalmak tagjai elítélték a biológiai nemüktől elrugaszkodott, nem a sztereotípiáknak megfelelően viselkedő társaikat.
Az idézett leírások az ókort megelőző időktől kezdve, a középkoron át napjainkig,a mindenkori társadalmak korrajzát adják, amelyek a gender-kutatás alapját képezik.

A társadalmi nemi szerepek, azon belül a nők sikereinek, kudarcainak rögzítése a lelki-érzelmi befolyásoltságból adódóan nem lehet csupán statisztikai adat.


photo_kellepics_pixabay>A tanulmányok megtalálhatók az alábbi könyvtárakban is:


Association for Women in Slavic Studies/Woman East-West
Budapesti Corvinus Egyetem
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár
Magyar Néprajzi Bibliográfia
Open Library
Országos Széchenyi Könyvtár
Sapientia, Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Csíkszereda
Stanford University, San Francisco
University of Chicago Library
Várkonyi Nándor Fiókkönyvtár, Pécs
(stb.)


SZÓ-ZENE-KÉP BÁZIS


ÚJNŐKORSZAK |  LÁNYLEGÉNY |  NŐI BESZÉLY |  INTERMENTALITÁS |  PUBLIKÁCIÓK |
INTERMENTALITAS 2003-2018 | Minden jog fenntartva! | All rights reserved!