KANT ÉS A FÉLFORDULAT
Szép vagy fenséges?


BÁZIS | ÚJNŐKORSZAK |  LÁNYLEGÉNY |  NŐI BESZÉLY |  INTERMENTALITÁS |  PUBLIKÁCIÓK |

 |  A R A NY A NY Á K  |   R E N E SZ E Á N SZ  |  K A N T   É S   A   F É L F O R D U L A T  |  M A CS Ó   M O S Ó N Ő  |
 |  A N D R O SZ   É S   G Ü N É  |
Immanuel Kant:
Megfigyelések a szép és fenséges érzéséről
in: uő: Prekritikai írások
Osiris, Budapest 2003.

recenzió

Elhangzott: Miskolci Egyetem, Kutatási beszámolók 2006- 2009

- részlet -


A természeti törvények hatása világosan érezhető volt a filozófiai irányzatokban. Kant az Az erkölcsök metafizikája című művében (163. §) a legalapvetőbb, önfenntartó és fajfenntartó szükségletnek tekintette férfi és nő közösségét, s a házasságot mindezek törvényes nemi keretének. Később kiegészítette azzal, hogy nemi kapcsolatot férfi és nő csakis egymás kölcsönös birtoklásával létesíthet:

"…annak a kötelezettségnek jogi következményeként, hogy nemi kapcsolatba csakis a személyek kölcsönös birtoklása útján lépünk, ami szintúgy csak nemi sajátosságok kölcsönös használata révén valósul meg."

Kant leszögezi, inkább megfigyelőként, mint filozófusként ír a szép és a fenséges érzésének kiváltójáról és annak tárgyáról. A szép érzékeléséhez nem kellenek kiemelkedő adottságok - írja -, és "közönségesebb lelkek" is képesek átélni. A szépség és a fenségesség eltérő módon teszi ezt: a fenséges megindít, a szép elbájol, a fenséges komolyságot, a szép jókedvet idéz elő. A fenséges nagy és egyszerű, a szép viszont lehet kicsi, díszes is. Az értelem, a merészség, őszinteség, becsületesség egyszerűsége mellett fenséges; a szellemesség, a csel, tréfa, hízelkedés, ravaszság pedig szép. Az illedelmesség az erény szépsége. A fenséges tulajdonságok nagyrabecsülést, a szépek szeretetet váltanak ki:

"Akiknek első sorban a szép iránt van érzékük, csak a bajban keresik föl becsületes, állhatatos és komoly barátaikat; mindennapi érintkezésre azonban tréfás, illedelmes és udvarias társasági embert választanak maguknak."

Ha a fiziológiai adottságokat nézzük, a nők külső megjelenése kecsesebb, vonásaik lágyabbak, mosolygóbbak, barátságosabbak a férfiaknál. És: "…meg ne feledkezzünk arról, amit titkos varázserejük számlájára kell írnunk, melynek révén úgy hatnak szenvedélyeinkre, hogy e hatás nekik hízelgő ítéletekben nyilvánuljon meg -, annyit elmondhatunk: e nemnek kiváltképp a lelki alkatában olyan sajátságos vonások rejlenek, melyek világosan különböznek a mieinktől, s főképpen arra alkalmasak, hogy a szép ismertetőjegye alapján tudjuk azonosítani képviselőit." Kant kijelentésével kapcsolatban, miszerint a nő vonzóbb a férfinál, több kérdés merül fel:

1. Kinek a nézőpontjából vonzóbb a nő a férfinál?
2. Valóban csak a kecses, finom, szabályos lehet szép?
3. Mi az a titkos vonzerő?
4. Valóban károsak az efféle szenvedélyek?
5. Definiálatlan dologról lehet-e ítélkezni?>

Kant szerint a nő tudománya az ember, és kiváltképp a férfi. Bölcselkedése nem lehet okoskodás, sokkal inkább érzés, és ennek megfelelő képzést kell számára biztosítani. Tehát fölösleges a felszínes történelmi, földrajzi ismeretek elmesélésén kívül a társadalmak berendezkedésének, vagy az uralkodók cselekedeteinek, és a történelmi összefüggéseknek közelebbi taglalása. A nő erénye szép erény - írja – a férfi fenséges erényével összehasonlíthatatlan. A nők például csak azért kerülik a gonoszságot és általában az erőszakot, mert az csúnya, tehát esztétikai alapokon különböztetik meg a jótól, nem pedig erkölcsileg.

Mindezekkel együtt azt tanácsolja, ne követeljünk a nőktől önfeláldozást, mert az, a nagy lélekre jellemző. Holott a nő rákényszerített természete és életvitele a mai napig önfeláldozó a család szolgálatában, és önfeláldozó a lemondásában, s önfeláldozó volt Kant korában kiváltképpen, amikor a központi férfigondolkodás elrendelte számára a háttérszereplő státusát, megfosztotta a tanulástól, joggyakorlástól, s attól, hogy saját sorsa fölött döntsön.SZÓ-ZENE-KÉP BÁZIS


ÚJNŐKORSZAK |  LÁNYLEGÉNY |  NŐI BESZÉLY |  INTERMENTALITÁS |  PUBLIKÁCIÓK |
INTERMENTALITAS 2003-2018 | Minden jog fenntartva! | All rights reserved!